Ogłoszenia Rzeszów na Proxii.pl > Praca > Pozostałe oferty > Płatne staże zawodowe

Archiwalne: Płatne staże zawodowe

01.08.2018


REKRUTACJA DO PROJEKTU

CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 22 uczestników projektu
• płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:
• Wypłatę stypendium szkoleniowego
• Wypłatę stypendium stażowego
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż zawodowy

Warunki udziału:
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby
• w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
• zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
• należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzi e pracy), nie uczestniczą
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

BIURO PROJEKTU:
ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
tel. 17 7801627 lub 531 106 281
adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl
dokumenty do pobrania www.zetorzeszow.pl (w zakładce Projektu UE)

1017 zł